زيباترين فانوس هاي دريايي
فانوس يا فانوس دريايي يکي از کمک‌ها براي ناوبري در درياها است.
فانوس معمولاً يک ساختمان برجي‌شکل است که از بالاي آن با سيستمي از چراغ‌ها و لنزهاي نوري علامت‌هايي براي شناورها فرستاده مي‌شود. در قديم براي اين کار از آتش هم استفاده مي‌شده.
با گسترش سامانه‌هاي نوين و پيشرفته ناوبري، امروزه (سال ????م) تعداد فانوس‌ها در جهان به کمتر از ???? عدد کاهش يافته‌است.
نظرات کاربران
UserName