بزرگترين پل هاي دنيا
پل ها يکي از پيچيده ترين سازه هاي دنيا هستند که نقش اساسي در رشد و توسعه شهرها دارند. امروزه در سراسر جهان پل هاي بزرگ نقش اساسي در ارتباطات و حمل و نقل دارند.
نظرات کاربران
UserName