حدیثی از امام علی در مورد مستی توانگری
نظرات کاربران
UserName