عصمت فاطمه علیها السلام
او تنها زن معصوم عالم است که آیه برایش و خاندانش نازل شده است
طراح: مصطفی مداح نظری
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName