هم کفو
حضرت حق تعالی: اگر علی را نیافریده بودم برای دخترت فاطمه همتایی نبود.
طراح: مصطفی مداح نظری
پوستر تولیدی گنجینه تصاویر تبیان
نظرات کاربران
UserName