بر میوه ی بهشت دگر لب نمیزنند
نظرات کاربران
UserName