اردک وود -نر - در حال پرواز
اردک وود (woodduck ) که در شمال امريکا زندگي مي کند از زيبا ترين پرندگان آبي امريکاي شمالي به حساب مي آيد اندازه اردک بالغ معمولي حدود 48 سانتي متر وطول بالهايش حدودد 73 سانتي متر است نر بالغ اردک وود زيبا تر از ماده است و با بال و پر رنگارنگ و چشم هاي قرمز کاملا قابل تشخيص از جنس ماده است که تنوع رنگ کمتر دارد و دور چشم هايشان سفيد است البته هر دوجنس کاکل دارند اين اردک لانه خود را معمولا در کنار مرداب ها و دريچه هاي کم عمق و يا برکه ها مي سازد عده اي از اين اردکها در فصل سرما مهاجرت مي کنند اما بعضي از آنها در طول سال در يک جا ساکن هستند و مهاجرت نمي کنند جمعيت اردک وود به خاطر شکار بي وريه و غير مجاز همچنين از بين رفتن زيستگاه هاي مناسب رو به کاهش بود البته امروز مورد توجه قرار گرفته و سعي در حفاظت از اين پرنده زيبا مي شود
نظرات کاربران
UserName