نمايي نزديک از پوفين (Puffin )

پوفين (Puffins ) : نوعي مرغ درياي است که با پر هاي سياه و سفيد ظاهري شبيح به پنگوئن دارد البته منقار رنگارنگ و منحصر به فردي دارد که نظر هر بيننده را به خود جلب مي کند سه گونه پوفين (Puffins ) وجود دارد که ظاهري شبيه به هم دارند با ندکي تفاوت در منقار و جثه ، 1- نوعي معمولي از پوفين که دراتلانتيک شمالي ، سواحل جنوب اروپا از شمال فرانسه ، جزاير بريتانيا ، جزاير فارو ، ايسلند ، گرينلند و جنوب مين يافت مي شوند جثه کوچکتر دارند (32 سانتي متر در طول ، 53 سانتي متر با طول بال ها ، وزن 380 گرم ) در زمستان به جنوب مراکش و نيويورک مهاجرت مي کنند 2- نوع دوم پوفينيا Horned Puffin در سواحل سيبري آلاسکا و بريتيش کلمبيا زندگي مي کنند جثه اي متوسط دارند (38 سانتي متر در طول ، 58 سانتي متر با طول بال ها، وزن 620 گرم )که در زمستان به کاليفرنيا مهاجرت مي کنند 3- نوع سوم پوفين شاخدار يا Tufted Puffin که کمي از دو گونه ديگر بزرگتر است ودر اقيانوس آرام شمالي ،بريتيش کلمبيا ، در سراسر جنوب شرقي آلاسکا و جزاير Aleutian ، کامچاتکا ، جزاير Kuril و در طول درياي اختسک زندگي مي کنند و در زمستان به جنوب هونشو و کاليفرنيا مي روند (38 سانتي متر در طول ، 63.5 سانتي متر طول بال ها، وزن 780 گرم ) با توجه به داشتن دو شاخ (پرهايي در دو طرف سر که شبح شاخ هستند ) از دو نوع ديگر قابل تشخيص مي باشند .غذاي اصلي پوفين ماهي است که بوسيله شيرجه زدن و رفتن زير آب آنها را شکار مي کند

نظرات کاربران
UserName