حدیثی از امام علی در مورد زیاد اندیشیدن
نظرات کاربران
UserName