تصاويري زيبا و ديدني از کشور ليبي
ليبي كشوري عربي و مسلمان است در افريقاي شمالي در ميان مصر و تونس. پايتخت آن طرابلس است .
نظرات کاربران
UserName