یک خانواده یهودی و مسلمان در فرودگاه های آمریکا در حال اعتراض به ترامپ هستند
یک خانواده یهودی و مسلمان در فرودگاه های آمریکا در حال اعتراض به ترامپ هستند/ شيكاگو تريبيون
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName