هرچقدر می شکنیم باز نمکها دارد
نظرات کاربران
UserName