تصاوير فضايي تلسکوپ هابل
تصاويري به مناسبت بيستمين جشن سالانه پرتاب سفينه فضايي ناسان از پايگاه فضايي فلوريدا. توده ي فضايي گاز و غبار با زيبايي چشم نواز که توسط تلسکوپ هابل به زمين ارسال شده است.
نظرات کاربران
UserName