جوانه يک گياه
احتياجات گياهان نسبت به انرژي : سلولهاي گياهي انرژي موجود در مواد تشکيل دهنده خود را به صور مختلف زير از دست مي‌دهند : 1- به صورت انرژي حرارتي که در بعضي موارد مانند گل آذين گل شيپوري کاملا آشکار است. 2- به صورت انرژي نوراني مانند فلورسانس کلروفيل 3- به صورت انرژي مکانيکي مانند سيکلوز در سيتوپلاسم 4- به صورت انرژي الکتريکي که نتيجه آن برقراري اختلاف پتانسيل بين اعضاي مختلف گياهان است.
نظرات کاربران
UserName