حدیثی از امام علی در مورد شتاب کردن
نظرات کاربران
UserName