اولين آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن كرد
📸 اولين آتش را مرحوم نواب در دل ما روشن كرد.

📝 روایتی از دیدار رهبرانقلاب در دوران نوجوانی با شهید نواب صفوی👇
http://farsi.khamenei.ir/memory-content?id=31990
نظرات کاربران
UserName