برگي سبز با قطرات باران
محققان در اين بررسي به مدت هشت هفته به موشها رژيم غذايي با کربوهيدرات و چربي بالا دادند تا نشانه هايي از سندرم متابوليک در آنها پديدار شود. پژوهشگران مي گويند نوشيدن يک فنجاي قهوه تهيه شده با عصاره برگ درخت زيتون مي تواند به مبارزه با چاقي کمک کند.سپس به مدت هشت هفته به اين موش ها قهوه غني شده با عصاره برگ زيتون دادند. آنها بهبود عملکرد قلبي عروقي، کبدي و متابوليکي را در اين موش ها نسبت به موش هايي که فقط قهوه معمولي مي خوردند مشاهده کردند.
نظرات کاربران
UserName