ساقه يک گياه با قطرات باران
زرشك درختچه اي است داراي ساقه اي خاردار كه ارتفاع آن تا 4 متر نيز ميرسد . چوب اين درخت قهوه اي ، قرمز و يا زرد رنگ مي باشد . برگهاي آن بيضي شكل با دندانه هاي اره اي و گلهاي آن خوشه اي و زرد رنگ است. ميوه زرشك قرمز رنگ ، گوشتي بيضوي شكل و داراي طعمي ترش است. قسمت مورد استفاده اين گياه ريشه ، پوست رشه و ساقه ، برگ گل و ميوه آن است .خواص دارويي و طبي زرشك : 1- زرشك از نظر طب قديم ايران سرد و خشك است ميوه زرشك خواص زير را دارد: الف) قابض کننده و تقويت كننده قلب و كبد است. ب) خانم هائيكه بين دو عادت ماهيانه خونريزي دارند بايد براي برطرف كردن آن از ريشه و ساقه زرشك استفاده كنند .
نظرات کاربران
UserName