حدیثی از امام علی در مورد کسی که به کارهای گونا گون میپردازد
نظرات کاربران
UserName