اگر فرش کسی نجس باشد وببیند دیگران با پای مرطوب بر آ ن قدم می گذارد ،تکلیف چیست
نظرات کاربران
UserName