اگر مهر روی هم بگذاریم یا مهر قطور باشد،نماز باطل است؟
نظرات کاربران
UserName