اگر در سجده سر با ضربه به مهر بخورد ،حکمش چیست؟
نظرات کاربران
UserName