برگ‌هاي سوزني صنوبر سفيد
بر خلاف ديگر گياهان بدون گل، بازدانگان داراي دانه هستند. از جمله فراوان‌ترين گونه‌ها گروه کاجها هستند که دانه‌هاي خود را داخل مخروط کاج توليد مي‌کنند. بازدانه‌ها همچنين شامل سرخسهاي نخلي، درخت معبد و يک نوع گياه عجيب صحرايي به نام ول‌ويچيا هستند.سرده (جنس) سياه‌کاج‌ها (Larix) درختاني هميشه‌سبز هستند از دسته مخروطيان (Pinophyta)، رده ناژويان (Pinopsida)، راسته کاج‌سانان (Pinales)، تيره کاجيان (Pinaceae).سياه‌کاج‌ها بومي بيشتر مناطق سرد نيمکره شمالي هستند. اين درختان از درختان غالب در تايگاهاي روسيه و کانادا مي‌باشند.
نظرات کاربران
UserName