برگهاي سبز خيس شده
استفاده از انواع سبزيها بصورت خام و پخته بخشي از نياز غذايي انسان‌ها را برطرف مي کند. انسان از برگ گياهان استفاده‌هاي ديگري نيز مي‌کند. مثلا" با خشک کردن برگ بوته چاي ? چاي تهيه مي‌کند و از برگهاي روغندار انواع روغنها را مي‌سازد. از برگهاي آويشن براي خوش طعم ساختن غذا ? از برگ درخت اوکاليپتوس و بسياري از گياهان ديگر براي تهيه داروها و از برگ توتون در ساختن سيگار استفاده مي‌کند. شکل ? رنگ و طرح برگها الهام بخش هنرمندان در نقاشي و عکاسي بوده است. جمع آوري و خشک کردن برگها نيز از سرگرميهاي سودمند است.
نظرات کاربران
UserName