آمارنشریه ایندیپندنت ازبزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان تسلیحات جهان
آمارنشریه ایندیپندنت ازبزرگترین صادرکنندگان و واردکنندگان تسلیحات جهان

آمریکا و روسیه بزرگترین صادرکنندگان و هند و عربستان سعودی بزرگترین واردکنندگان تسلیحات جهان هستند/باشگاه خبرنگاران
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName