سه بوقلمون در حالت تحاجمي
بوقَلَمون (در فارسي دري : فيل‌مُرغ) گونه? بزرگي از پرندگان است که از سرده? (جنس) مليگريس (Meleagris) و بومي آمريکاي شمالي مي‌باشد. بوقلمون‌ها در راسته ماکيان‌سانان (Galliformes) قرار دارند.بوقلمون‌ها با يک ريش گوشتي که از زير نوک آويزان است و با يک برآمده‌گي گوشتي که از بالاي نوک آويزان است و اسنود (snood) ناميده مي‌شود، متمايز مي‌گردنند. با طول بالي از ??? تا ??? متر، بوقلمون‌ها بزرگ‌ترين پرندگان جنگل‌هاي محل زندگي خود هستند. بوقلمون نر بزرگ‌تر و رنگارنگ‌تر از بوقلمون ماده است.هنگامي كه اين پرنده مضطرب يا هيجان زده مي شود پوست برهنه در ناحيه گلو و سر مي توانند از خاکستري به رنگهاي قرمز ، سفيد و آبي تغيير رنگ دهند. به همين علت در زبان فارسي به آن بوقلمون مي گويند.(بوقلمون نوعي از پارچه ديبا است كه با تغيير جهت تابش نور به آن از رنگي به رنگي ديگر در مي آيد).زماني که اروپاييان براي نخستين بار با بوقلمون در شمال آمريکا برخورد کردند آن را به طور اشتباه پرنده گيني ناميدند. همچنين مشخص شد که بوقلمون نر از راه ترکيه وارد مرکز اروپا شد و نام اين کشور بر روي اين پرنده باقي ماند(به زبان انگليسي)
نظرات کاربران
UserName