زيباترين عکس ها از اهرام مصر
مجموعه اهرام جيزه نام مجموعه اهرام تاريخي ساخته شده در دوران مصر باستان است که در حاشيه شمالي شهر قاهره کنوني واقع شده است. هرم بزرگ جيزه يکي از اهرام در مجموعه اهرام جيزه و تنها بازمانده عجايب هفت‌گانه جهان محسوب مي‌شود. قدمت اهرام جيزه به سلسله چهارم مصر مي‌رسد که نام‌هاي آنها عبارتند از هرم خوفو، هرم خفره و هرم منکور. که خوفو بزرگترين شان و يکي از عجايب هفت گانه است.
نظرات کاربران
UserName