هرکول استرالیایی
بزرگترين پروانه جهان پروانه هرکول استراليايی نام دارد که فاصله دو نوک بالهای آن در حالت گسترده سی و پنج سانتی متر می باشد.

@majalejavan
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
پروانه‌

تصویر متحرک

حشره

عجایب
تصاویر مرتبط