ايستگاه قديمي راه آهن يکاترينبورگ
يکاترينبورگ ( به روسي: ????????????، نام پيشين: سوردلوفسک) يکي از شهرهاي مهم روسيه واقع در سمت شرقي رشته کوههاي اورال در بخش مرکزي اين کشور است. يکاترينبورگ مرکز استان سوردلوفسک است. اين شهر همچنين به‌عنوان مرکز صنعتي و فرهنگي ناحيه فدرالي اورال شناخته مي‌شود. جمعيت اين شهر بر پايه سرشماري سال ???? برابر ????????? نفر بوده است که از اين لحاظ پنجمين شهر بزرگ روسيه به‌شمار مي‌رود. يکاترينبورگ بين سال‌هاي ???? تا ???? با نام سوردلوفسک (اسوردلوفسک) شناخته مي‌شد. نام پيشين برگرفته از نام ياکوف اسوردلوف يکي از رهبران بلشويک بود.
نظرات کاربران
UserName