ساختمان تاريخي پرم
پرم (Perm) شهرستان و مرکز اداري پرم، روسيه است كه در سواحل رودخانه كاما(كه از رودخانه ولگا انشعاب مي شود و يکي از زيبا ترين و عميق ترين رودخانه هاي روسيه است)، در بخش اروپايي روسيه در نزديکي کوه هاي اورال قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName