گنبد پيازي شكل
گنبدهاي پيازي شکل يا onion domes معماري روسيه، اصطلاح پيازي شکل به نوعي گنبد اطلاق مي شود که عمدتا در معماري کليساهاي روسي از آنها استفاده شده است. از ويژگي هاي اين نوع گنبد يکي قطر آن است که از قطر يک طبل بزرگتر بوده و ديگري، بيشتر بودن ارتفاع هر گنبد نسبت به عرض آن. شکل ظاهري اين نوع گنبدها کاملا شبيه پياز است به طوري که از پايين به بالا به آرامي باريک شده و به يک نقطه نوک تيز مي رسند.
نظرات کاربران
UserName