غروب كليساي بزرگ مسكو
بزرگترين كليساي كرملين مسكو، كليساي جامع اوسپنسكي است كه در طي سال‎هاي 1475 تا 1479 ساخته شده و تزارهاي روسيه در آنجا تاج‌گذاري مي‎كردند. كليساي جامع بلاگووشچنسكي (ساخته شده در سال‎هاي 1484 تا 1489) نيز محل عبادت مسيحي تزارها محسوب مي‎شد. كليساي جامع آلكساندروفسكي نيز در اوايل قرن شانزدهم بنا گرديد، محل دفن امراي مسكو و تزارهاي روسيه از قرن چهاردهم تا پطركبير مي‎باشد. برج ناقوس ايوان سوم كه در قرن شانزدهم بنا شده، بيش از 80 متر ارتفاع دارد. در نزديكي اين برج بزرگترين ناقوس جهان موسوم به ناقوس تزار قرار دارد كه داراي 6 متر ارتفاع و 200 تن وزن است و در سال 1586 ريخته شده است.
نظرات کاربران
UserName