خانه اي ساخته شده از چوب در کارليا
کارليا (Karelian ) به فنلاندي Karjala؛ روسيه ??????? ، Kareliya و سوئدي Karelen، سرزمين مردمان كارلين است که در منطقه شمال اروپا از اهميت تاريخي براي فنلاند، روسيه و سوئد برخوردار است. امروز روسيه تقسيم شده بين: بين فنلاند (مناطق از کارليا جنوبي و شمالي کارليا) و روسيه تقسيم شده است. کارليا يکي از جمهوري‌هاي خودمختار روسيه است که در سال 1991 تشکيل شده، پايتخت آن شهر پتروزاودسک است. کارليا از درياي سفيد به ساحل خليج فنلاند امتداد دارد. شامل دو درياچه لوداگا (Ladoga) و درياچه اونگا (Onega) كه بزرگترين درياچه ها در اروپا هستند.
نظرات کاربران
UserName