كليساي چوبي كيزهي.
كيزهي به روسي (???? ، Karelian : Ki?i) جزيره اي در نزديکي مرکز هندسي درياچه اونگا در جمهوري کارليا است. طول آن از جنوب به شمال حدود 6 کيلومترو عرض آن 1 کيلومتر است و در حدود 68 کيلومتر دور از پايتخت کارليا، پتروزاودسک است. شهرک ها و کليساها كه در اين جزيره وجود دارند متعلق به قرن 15 شناخته شدند. كليساي مشهور كيزهي در تپه اي قرارگرفته كه 4 متر بالاتر درياچه اونگاست، قدمت آن به قرن 17 مي رسد. شامل دو كليساي بزرگ کليسا و برج ناقوس كليسا كه كنارش قرارگرفته است. اين كليسا بخاطر زيبايي و قدمتش مشهور است بناي فوق در سال 1990 از طرف يونسکو در ليست ميراث جهاني قرار گرفت.
نظرات کاربران
UserName