سنگهاي خشتي زر و سيم
طلا عمدتا به شکل آزاد و بصورت تکه‌هايي در سنگها و رسوبهاي آبرفتي وجود دارد و يکي از فلزات ضرب سکه مي‌باشد. طلا در بسياري از کشورها بعنوان معيار ارزش پول بکار مي‌رود. همچنين در جواهرات ، دندانپزشکي و الکترونيک مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
نظرات کاربران
UserName