نرخ سود بانکی در ایران و کشورهای اسلامی و بلادهای به ظاهر کفر!
نرخ سود بانکی در ایران و کشورهای اسلامی و بلادهای به ظاهر کفر!
15% 🇮🇷
8% 🇹🇷
2% 🇸🇦
0.75% 🇺🇸
منبع: اصلاحات نیوز
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName