بزرگ‌ترین عملیات تخلیه یک شهر آلمان پس از جنگ جهانی دوم 54 هزار نفر از ساکنان شهر آگسبورگ به خاطر کشف بمب هوایی عمل‌نکرده از زمان جنگ جهانی دوم مجبور به تخلیۀ منطقه شدند
بزرگ‌ترین عملیات تخلیه یک شهر آلمان پس از جنگ جهانی دوم
54 هزار نفر از ساکنان شهر آگسبورگ به خاطر کشف بمب هوایی عمل‌نکرده از زمان جنگ جهانی دوم مجبور به تخلیۀ منطقه شدند/منبع: آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName