نگاه مادری که سالهاست جای خالی فرزندش را احساس می کند/ قاب عکس متعلق است به « زوریک مرادیان » اولین شهید ارمنی دفاع مقدس
🔹نگاه مادری که سالهاست جای خالی فرزندش را احساس می کند/ قاب عکس متعلق است به « زوریک مرادیان » اولین شهید ارمنی دفاع مقدس

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName