عادت ‌های کوچک شاید در ظاهر قدرت کمی داشته باشند، اما تأثیری بسیار بزرگ دارند...!
عادت ‌های کوچک شاید در ظاهر قدرت کمی داشته باشند،
اما تأثیری بسیار بزرگ دارند...!

🆔 @urmiye_kord 🔘
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
تصویر متحرک

دومینو
تصاویر مرتبط