پلوتون از زمان کشفش، هنوز یک چرخش کامل به دور خورشید نداشته است
پلوتون از زمان کشفش، هنوز یک چرخش کامل به دور خورشید نداشته است./منبع: آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName