ديدار سه تن از مراجع تقليد و تعدادي از علماء با رهبري
ديدار حضرات آيات سبحاني، مكارم شيرازي و شبيري زنجاني در شب دوم اقامت مقام معظم رهبري در قم
نظرات کاربران
UserName