اقدام جالب كارمند بانك
🔴 اینو كارمند بانك زده روی دیوار کناری باجه خودش تو بانک

@Shoknews
نظرات کاربران
UserName