غاری آهکی و عجیب در بلغارستان که بسیار مشهوره چون زمانی به مدت طولانی محل زندگی انسان های اولیه بوده و خانه 30000 خفاش میباشد
🔘 غاری آهکی و عجیب در بلغارستان که بسیار مشهوره چون زمانی به مدت طولانی محل زندگی انسان های اولیه بوده و خانه 30000 خفاش میباشد/منبع: تابناک باتو
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName