پنگوئن ماژلان و جوجه‌هايش در پاتاگونيا، شيلي
پنگوئن‌هاي ماژلان در فصل توليد مثل اقدام به لانه‌سازي به صورت کلوني در سواحل آرژانتين، جنوب شيلي و جزاير فالکلند مي‌کنند که اين مناطق گنجايش ?? لانه در هر ???? متر مربع را دارند. يکي از بزرگترين اين کلوني‌ها را مي‌توان در شبه‌جزيره? پونتا تومبو واقع در جنوب آرژانتين در اقيانوس اطلس مشاهده نمود. لانه‌ها در زير بوته‌ها و يا در زير زمين ساخته مي‌شوند و پنگوئن ماده دو تخم در آنها مي‌گذارد. ?? تا ?? روز طول مي‌کشد تا تخم‌ها به جوجه تبديل شوند و هر دو پرنده? نر و ماده در شيفت‌هاي ??-?? روزه بر روي تخم‌ها مي‌نشينند تا آنها را گرم نگه دارند. پس از تولد جوجه‌ها والدين به مدت ?? روز از آنها مراقبت کرده و هر ?-? روز به آنها غذا مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName