چتر را می بندم، روی زمین می ایستم
نظرات کاربران
UserName