تصاوير ارسالي يکي از کاربران سايت از استقبال مردمي قم
تصاوير ارسالي يکي از کابران سايت با نام کاربري mpishahang از حال و هواي استان قم از شب قبل از ورود مقام معظم رهبري به شهر مقدس قم .
کاربران گرامي مي توانند تصاوير خود را به آدرس ايميل صفحه گنجينه تصاوير image@tebyan.com ارسال نمايند ت با نام کاربريشان در سايت قرار گيرد.
نظرات کاربران
UserName