آ سمان است و زمین دور سرش می گردد
نظرات کاربران
UserName