مهر مادری در حیوانات
يكي از احساسي ترين سكانس هاي طبيعت:مادر براي حفظ و نجات فرزندش،خود را طعمه شكارچي ميكند😳


باطبيعت مهربان باشيم😊👇

🌹 @tabiatt
نظرات کاربران
UserName