مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند
🔹مدرسه های ژاپن سرایدار ندارند
🔸در ژاپن دانش آموزان تا ۱۰سالگی امتحان ندارند. آنها تا این زمان یاد می گیرند چگونه زندگی کنند،چگونه از حیوانات مراقبت کنند،به دیگران احترام بگذارند
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName