صخره نورد کوچک
😁😁 به بچه ها از همون بچگی صخره نوردی یاد بدید. در مواجهه با مشکلات زندگی به دردشون میخوره!

🆔 @joktasviri 👈😂
نظرات کاربران
UserName